PODMÍNKY INTERNETOVÉ AUKCE HOLUBŮ - ČMSCHPH

I. Všeobecné podmínky:

 1. Provozovatelem aukce je Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů, Vančurova 54, 61800 Brno.
 2. Provozovatel aukce je pouze zprostředkovatelem nákupu a prodeje a nenese žádnou odpovědnost za neuskutečnění obchodu.
 3. Provozovatel rovněž nenese odpovědnost za správnost uváděných údajů o holubech a chovateli v jednotlivých aukcích.
 4. Provozovatel aukce je povinen zajistit zájemci zveřejnění požadovaného počtu pozic v aukci po uhrazení správního poplatku.
 5. Do aukčního systému se může registrovat každý chovatel poštovních holubů.
 6. Nabízet holuby v aukci může každý registrovaný účastník aukčního systému.
 7. Každá aukce může být aktivní maximálně 14 dnů.
 8. V jeden den mohou končit maximálně 4 aukce, ale celkový počet nabízených holubů v těchto aukcích nesmí být vyšší než 100.
 9. O termínu spuštění a ukončení aukce rozhoduje výhradně správce aukčního systému.

II. Práva a povinnosti prodávajících:

 1. Prodávat holuby v aukci může pouze registrovaný chovatel (návod jak prodávat naleznete v nápovědě), který uhradí správní poplatek za vytvoření aukce. Při registraci je prodávající povinen uvést správné a pravdivé informace a to zejména o svém jménu, adrese, telefonním čísle a emailové adrese.
 2. Zájemce o aukci zašle správci aukčního systému žádost o zřízení aukce, kde uvede počet holubů, které chce nabídnout a přibližný termín zahájení a ukončení aukce.
 3. Správce systému zašle prodávajícímu obratem údaje nutné k uhrazení poplatku a zřídí požadovanou šablonu aukce.
 4. Správce systému je povinen přihlédnout k žádanému termínu aukce, ale pouze v případě, že může být dodržen bod 8.) Všeobecných podmínek.
 5. Do založené šablony si prodávající sám vkládá informace o holubech, fota, rodokmeny a určuje vyvolávací cenu za holuba(y). Prodávající je povinen uvádět pouze skutečné a pravdivé informace o sobě i nabízených holubech.
 6. Po uhrazení správního poplatku a kompletizaci aukce bude prodávajícímu aukce aktivována.
 7. Po ukončení aukce je prodávající povinen do 5 dnů kontaktovat chovatele s nejvyšší nabídkou a dohodnout si podrobnosti předání. Chovatelé, kteří učinili nejvyšší nabídku obdrží od prodávajícího výpis s průběhem celé aukce konkrétního holuba.
 8. Prodávající nesmí v průběhu aktivní aukce a ani po jejím ukončení zasahovat do vyvolávací ceny, měnit nabízené holuby za jiné a přihazovat na své holuby v aukci. Vyjímku tvoří pouze úhyn nabízeného holuba. Tuto skutečnost je povinen prodávající neprodleně oznámit správci aukčního systému.
 9. Při zjištění porušení bodů 5.) a 8.) bude prodávajícímu okamžitě odebrána registrace a probíhající aukce bude předčasně ukončena bez nároku na vrácení správního poplatku.

III. Práva a povinnosti kupujících:

 1. Kupovat holuby na aukci ČMS CHPH může pouze registrovaný uživatel,(návod jak kupovat naleznete v nápovědě). Při registraci je kupující povinen uvést správné a pravdivé informace a to zejména o svém jménu, adrese, telefonním čísle a emailové adrese.
 2. Kupující je při registraci povinen uvést správné a pravdivé informace a to zejména o svém jménu, adrese, telefonním čísle a emailu.
 3. Přihození na pozici v aukcích je bráno jako závazná cenová nabídka na koupi.
 4. V případě chybného přihození na pozici, je kupující povinen neprodleně (nejpozději však do 1 hodiny od příhozu) informovat správce aukčního systému, který chybný příhoz vymaže.
 5. Po ukončení aukce je kupující s nejvyšší nabídkou povinen akceptovat podmínky předání holubů, které jsou uvedené prodávajícím v dané aukci a holuba si za vydraženou sumu převzít.
 6. Po ukončení aukce má kupující právo ustoupit od koupi pouze v následujícím případě:
  • a) nabízený holub je ve špatném zdravotním stavu
  • b) prodávající nekontaktoval kupujícího ve lhůtě 5ti dnů od ukončení aukce.
  • c) prodávajícím nejsou dodrženy uvedené podmínky o předání vydražených holubů.
 7. V případě bezdůvodného odstoupení od koupi, nebo zadání nepravdivých, či chybných informací při registraci, které znemožní spojení mezi prodávajícím a kupujícím, bude kupujícímu zrušena registrace bez možnosti se znovu kdykoli registrovat.

Schváleno prezidiem ČMSCHPH 11.9.2018