Jak prodávat?

1) Registrace

Každý chovatel, který má zájem prodávat holuby prostřednictvím této aukce musí být registrován. Přesný návod jak se zaregistrovat naleznete v nápovědě „Jak kupovat.“

2) Vytvoření aukce

Zaregistrovaný chovatel se zájmem nabídnout holuby v aukci kontaktuje správce aukčního systému, který mu zřídí jím požadovanou aukci. Aukce bude aktivována až po zaplacení správního poplatku na účet ČMSCHPH. Poplatek za jednoho vloženého holuba je pro členy ČMSCHPH 50,- Kč. Pro ostatní chovatele je poplatek za holuba 100,- Kč. Celková částka za vydražené holuby náleží celá prodávajícímu bez dalších procentuálních srážek a poplatků !

3) Vkládání a editace dražených holubů

Chovatel-prodávající může požádat o vložení holubů do aukce přímo správce aukčního systému, nebo si je může vkládat a následně editovat sám. Po přihlášení do aukčního systému se objeví menu „Prodávající“, ve kterém jsou nabídky „Editace holubů“ a „Editace textů.“

4) Přehled o dražených holubech

Chovatel-prodávající (stejně jako správce aukčního systému) má možnost sledovat aktuální stav nabídek v menu „Prodávající“ - „Aktuální stav nabídek“ a „Přehledy.“

5) Ukončení aukce a předání holubů novým majitelům

ČMSCHPH je pouze zprostředkovatelem aukce. Předání holubů novým majitelům, stejně jako zaplacení konečných částek je pouze v režii prodávající-kupující. Prodávající chovatel je povinnen kontaktovat chovatele s nejvyšší nabídkou a dohodnout si podrobnosti předání. Chovatelé, kteří učinili nejvyšší nabídku obdrží výpis s průběhem celé aukce konkrétního holuba.Chovatel-prodávající nesmí přihazovat na své holuby, při zjištění této skutečnosti bude aukce okamžitě ukončena, bez možnosti vrácení správního poplatku a chovatel bude vyřazen z celého systému aukce!